Ankraj

Ekonomik Ankraj Hizmetleri


Betonarme yapılarda çelik donatının beton içerisine bağlanmasıdır. Kazıklarda yüz kaplamasını tutmak üzere kaplama, aralıklarla yerleştirilen ankraj çubuklarıyla (genellikle çelik çubuklar), zemine bağlanılır. Bir çubuklu ankraj; 20-30 cm çapında burgularla (auger), matkap ya da tabanca, gerekirse kaplama borusu da kullanılarak, zeminin delinmesi, deliğin içine çelik çubukların yerleştirilmesi ve çubuk çevresindeki boşluğun (varsa kaplama borusu çekilerek) enjeksiyonla doldurulması ile oluşturulur. Enjeksiyon, aktif bölge dışındaki uzunluğa uygulanır. Ankraj çubukları, yüz kaplamasına tespit edilir. Bazı durumlarda, çubuğa ön gerilme verilir. Ankraj çubukları çekme kuvvetine uğrarken, bu;ankraj çubuğu çevresindeki sürtünmelerle karşılanır. Kısaca özetlemek gerekirse bir bloku kendisinin ardındaki daha sağlam ve stabil bir yere gömme veya sabitleme işlemidir. Olası toprak kaymalarını engellemek adına stabil olmayan toprağı arkasındaki daha sağlam bir kısma (kimi zaman ardındaki sağlam toprağa, kimi zaman sadece ankrajın sürtünmesine güvenip mevcut toprağa, kimi zaman da evvelden arka tarafa çakılmış/dökülmüş betonarme kazıklara) sabitlenmesi işlemidir.

Regnum, sahanıza yollayacağı son teknoloji mobil ekipmanlar ile talep edilen ankraj diş açmasını ekstra donatı lojistik maliyeti olmaksızın, yerinde diş açma işlemini gerçekleştirerek optimum çözümler sunar.