Havalandirma (Şaft) Açma

Ekonomik Havalandirma (Şaft) Açma Hizmetleri


İnşaat mühendisliğinde havalandırma şaftı veya diğer adıyla hava boşluğu, madenlerde ve tünellerde yer altına temiz hava göndermek veya yer altındaki kirli havayı boşaltmak için kullanılan boşluklardır. Mimaride ise havalandırma şaftı, yüksek binalarda binanın iç mekanlarını havalandırmaya izin veren küçük ve dikey alana verilen isimdir.

Mimari çizimde binaların hava boşluğu genellikle kare prizma olarak gösterilir. Ayrıca hava boşluğu yan yana yer alan iki bina arasına da yapılabilir. Bazı binalarda havalandırma şaftı aynı zamanda apartman boşluğu ile aynı işlevde kullanılabilir.